Ərəmya 25:1—38

  • Yehovanın xalqlarla davası (1—38)

    • Xalqlar 70 il Babilə qulluq edəcək (11)

    • Yehovanın qəzəb şərabı ilə dolu cam (15)

    • Xalqların üstünə gələn fəlakət (32)

    • Yehovanın qırdığı adamlar (33)

25  Yəhuda padşahı Yuşiyyə oğlu Yəhyakimin hakimiyyətinin dördüncü ilində,+ Babil padşahı Navuxodonosorun hakimiyyətinin birinci ilində Ərəmyaya Yəhuda xalqı barədə Allahın sözü nazil oldu.  Ərəmya peyğəmbər Yəhuda xalqı və Yerusəlim əhli barədə belə dedi:  «Yəhuda padşahı Amun oğlu Yuşiyyənin hakimiyyətinin on üçüncü ilindən+ bu günə kimi, artıq iyirmi üç ildir ki, mənə Yehovanın sözü nazil olur. Mən bu sözləri dönə-dönə sizə bildirmişəm, amma siz qulaq asmamısınız.+  Yehova dönə-dönə peyğəmbər qullarını sizin yanınıza göndərib, lakin siz dinləməmisiniz, qulaq asmamısınız.+  Onlar deyirdilər: “Pis yolunuzdan dönün, bəd əməllərinizdən əl çəkin.+ Onda Yehovanın qədimdə ata-babalarınıza və sizə verdiyi diyarda çox yaşayarsınız.  Başqa allahların ardınca getməyin, onlara qulluq edib səcdə qılmayın, bütlər düzəldib Məni qəzəbləndirməyin. Yoxsa üstünüzə bəla göndərərəm”.  “Amma siz qulaq asmadınız, — bəyan edir Yehova, — bütlər düzəldib Məni qəzəbləndirdiniz, başınıza bəla açdınız”.+  Buna görə ordular Allahı Yehova deyir: “Siz sözlərimə qulaq asmadınız.  Buna görə şimal tayfalarını,+ Babil padşahı Navuxodonosoru, qulumu çağırıram,+ — bəyan edir Yehova. — Onları bu diyarın, onun sakinlərinin və ətraf xalqların üstünə göndərirəm.+ Mən sizi və bu xalqları yox edəcəyəm, dəhşətli hala salacağam, sizə baxıb fit çalacaqlar, həmişəlik viran qalacaqsınız. 10  Sevinc, şadlıq harayını,+ bəy-gəlin səsini,+ dəyirman taqqıltısını kəsəcəyəm, çıraq işığını söndürəcəyəm. 11  Bütün bu diyar xarabalığa, dəhşətli bir yerə çevriləcək, bu xalqlar yetmiş il Babil padşahına qulluq edəcək”.+ 12  “Lakin yetmiş il tamam olanda+ təqsirlərinə görə Mən Babil padşahı ilə, o xalqla haqq-hesab çəkəcəyəm,+ — bəyan edir Yehova, — Kəldan ölkəsini həmişəlik viranə qoyacağam.+ 13  O ölkə barədə dediyim bütün sözləri, Ərəmyanın bu kitabda bütün xalqların əleyhinə yazdığı peyğəmbərlikləri oranın başına gətirəcəyəm. 14  Çünki çoxlu xalqlar və qüdrətli padşahlar+ xalqımı kölə edəcək.+ Mən də bu xalqlara əməllərinə, əllərinin işlərinə görə əvəzini verəcəyəm”».+ 15  İsrailin Allahı Yehova mənə dedi: «Qəzəb şərabı ilə dolu bu camı əlimdən götür və səni yanlarına göndərəcəyim bütün xalqlara içirt. 16  Onlar içib səndələyəcək. Üstlərinə göndərdiyim qılınca görə ağıllarını itirəcəklər».+ 17  Mən Yehovanın əlindən camı götürdüm, Yehovanın məni yanlarına göndərdiyi bütün xalqlara içirtdim.+ 18  Əvvəlcə Yerusəlimə, Yəhuda şəhərlərinə,+ onun padşahlarına və əyanlarına içirtdim ki, onlar bərbad olsun, dəhşətli hala düşsün, insanlar baxıb fit çalsın, onları lənətləsin.+ Onlar bu gün də belə vəziyyətdədirlər. 19  Sonra Misir hökmdarı firona, qulluqçularına, əyanlarına, bütün xalqına,+ 20  orada yaşayan çoxsaylı xalqlara içirtdim. Həmçinin Uz diyarının padşahlarına, Filişt ölkəsinin padşahlarına,+ Aşkelona,+ Qəzzəyə, Ekrona, Aşdodda sağ qalanlara, 21  Əduma+, Muaba+ və əmunilərə+, 22  bütün Sur və Sidon padşahlarına,+ dəniz adasındakı padşahlara, 23  Didana+, Təmaya, Buza, gicgahlarını qırxanlara,+ 24  Ərəb padşahlarına,+ səhrada yaşayan çoxsaylı xalqların padşahlarına, 25  Zümri padşahlarına, Elam+ padşahlarına, Mada* şahlarına,+ 26  bir-bir yaxın və uzaq şimal padşahlarına, dünyanın digər səltənətlərinə içirtdim. Lap axırda Sisaq*+ padşahı da bu camdan içəcək. 27  «Onlara deyərsən ki, İsrailin Allahı, ordular Allahı Yehova belə deyir: “İçib sərxoş olun, qusun, yıxılın, elə yıxılın ki, bir də qalxa bilməyəsiniz,+ çünki aranıza qılınc göndərirəm”. 28  Əgər əlindən camı götürüb içməsələr, onlara de ki, ordular Allahı Yehova belə deyir: “Hökmən içəcəksiniz! 29  Budur, Mən əvvəlcə adımı daşıyan şəhərin üstünə bəla göndərirəm,+ sizmi cəzasız qalacaqsınız?”+ “Xeyr, cəzasız qalmayacaqsınız. Mən bütün dünya sakinlərinə qarşı qılınc göndərirəm”, — bəyan edir ordular Allahı Yehova. 30  Peyğəmbərlik edib onlara söylə:“Yehova ucalardan nərə çəkəcək,Müqəddəs məskənindən səsini ucaldacaq, Öz məkanına qarşı ucadan nərə çəkəcək. Üzümsıxanda üzüm tapdalayanlar kimi hayqıracaq,Bütün dünya sakinlərinə qarşı zəfər nəğməsi oxuyacaq”. 31  “Gurultu səsi dünyanın ucqarlarına çatacaq,Çünki Yehovanın xalqlarla davası var. Bütün insanlara Özü hökm çıxaracaq.+ Şər insanları qılınca yem edəcək”, — bəyan edir Yehova. 32  Ordular Allahı Yehova belə deyir: “Budur, fəlakət bir-bir xalqların üstünə gəlir,+Dünyanın qurtaracağından güclü qasırğa qopur.+ 33  Həmin gün Yehovanın qırdığı adamların meyitləri yerin bir ucundan o biri ucuna kimi hər yerə səriləcək. Onları ağlamayacaqlar, yığıb basdırmayacaqlar, onlar torpağın üstündə peyin olacaq”. 34  Ey çobanlar, ağlayın, fəryad edin! Ey sürü başçıları, kül içində eşələnin,Çünki ölümünüz yetişib, pərən-pərən düşəcəyiniz vaxt çatıb. Bahalı qab kimi düşüb sınacaqsınız. 35  Çobanların qaçmağa yeri yoxdur,Sürü başçıları üçün qurtuluş yoxdur. 36  Dinləyin! Çobanlar fəryad edir,Sürü başçıları nalə çəkir,Çünki Yehova onların otlaqlarını bərbad günə qoyur! 37  Yehovanın kükrəyən qəzəbindənDinc məskənlərdə ins-cins qalmayıb. 38  O, cavan aslan kimi məskənindən çıxıb,+Onun kükrəyən qəzəbi üzündən,Qəddar qılınc üzündənEl-obaları dəhşətli hala düşüb».

Haşiyələr

Midiya.
Görünür, bu, Babil üçün işlənən şifrli addır.