Əşiya 8:1—22

  • Aşşur istilası yaxınlaşır (1—8)

    • Mahir-Şəlal-Həş-Baz (1—4)

  • Qorxmayın, Allah bizimlədir! (9—17)

  • Əşiya və övladları nişanədir (18)

  • Cinlərə yox, qanuna müraciət (19—22)

8  Yehova mənə dedi: «Böyük lövhə götür+ və üzərində adi qələmlə Mahir-Şəlal-Həş-Baz* yaz.  Qoy sadiq şahidlər, kahin Uryay+ ilə Yəbrəkiyyə oğlu Zəkəriyyə bunu Mənim üçün yazılı surətdə təsdiq etsin».  Sonra mən peyğəmbər arvadımla yaxınlıq etdim və o hamilə qalıb bir oğlan doğdu.+ Onda Yehova mənə dedi: «Onun adını Mahir-Şəlal-Həş-Baz qoy.  Çünki uşaq hələ ata-ana kəlməsini deməmiş, Dəməşqin sərvəti, Səməriyyənin qəniməti Aşşur padşahının hüzuruna aparılacaq».+  Sonra Yehova mənə dedi:   «Bu xalq sakit axan Şilah sularını rədd etdi,+O, Rəmali oğluyla və Rəsinlə öyünür.+   Buna görə YehovaBöyük, gur-gur axan çayı*Aşşur padşahını+ bütün əzəməti ilə onun üzərinə gətirəcək. O, məcrasından çıxıbƏr-ətrafı basacaq,   Yəhudanı basacaq, Hər yeri tutacaq, basıb keçəcək, boğazına qalxacaq,+Qanadını gərib sənin ölkəni başdan-başa örtəcək,Ey İmanuil+   Ey xalqlar, siz yamanlıq edin, amma bilin ki, darmadağın olacaqsınız! Ey dünyanın ucqarlarında yaşayanlar, eşidin! Siz döyüşə hazırlaşın, amma bilin ki, darmadağın olacaqsınız!+ Siz döyüşə hazırlaşın, amma bilin ki, darmadağın olacaqsınız! 10  Siz fitnə qurun, amma bilin ki, boşa çıxacaq! Nə desəniz, baş tutmayacaq,Çünki Allah bizimlədir*!+ 11  Yehovanın qüdrətli əli üzərimdə idi. O, məni bu xalqın getdiyi yoldan saxlamaq üçün belə dedi: 12  «Siz bu xalqın qurduğu sui-qəsdlərə qoşulmayın! Onların qorxduğu şeylərdən qorxmayın,Titrəməyin. 13  Siz ordularAllahı Yehovadan qorxub titrəyin,+Onu müqəddəs tutun!»+ 14  O, müqəddəs məkan olacaq.Eyni zamanda İsrailinHər iki evini büdrədən daş,+Yıxan qaya olacaq.Yerusəlim sakinləri üçünTor və tələ olacaq. 15  Bir çoxları büdrəyəcək, yıxılıb əziləcək,Tələyə düşüb qalacaq. 16  Şəhadətnaməni bürmələ,Qanunu şagirdlərimin yanında möhürlə! 17  Mən Yaqub evindən üz çevirmiş Yehovanı gözləyəcəyəm,+ Ona ümid bağlayacağam. 18  Mən və Yehovanın mənə bəxş etdiyi övladlar+ Sion dağında məskunlaşan ordular Allahı Yehovanın İsrailə verdiyi nişanə+ və möcüzələrik. 19  Sizə “pıç-pıç edən, mırtıldayan cindarların, falçıların yanına gedin” desələr, gedəcəksiniz? Məgər xalq öz Allahına üz tutmalı deyil? Heç dirilər barədə ölülərdən soruşarlar?+ 20  Qanuna, şəhadətnaməyə müraciət edin! Bu sözlərə uyğun danışmayanda onlar üçün nur saçmayacaq.+ 21  Ölkədə hamı dərd-qəm içində, ac-yalavac gəzəcək.+ Ac olduğundan qəzəb içində göyə baxıb padşahına və Allahına lənət yağdıracaq. 22  Yerə baxıb dərd-bəla və qaranlıq, zülm-zillət və zil qaranlıq, qatı zülmət görəcək.

Haşiyələr

Təxmini mənası: qənimət götürməyə tələsir, qarət etmək üçün qaçır.
Fərat çayı.
İbr. İmanuil.