Əşiya 60:1—22

  • Yehovanın calalı Sion üzərində (1—22)

    • Göyərçintək yuvasına uçanlar (8)

    • Mis yerinə qızıl (17)

    • Kiçikdən min nəfər (22)

60  «Qalx, ey qadın,+ şölə saç, çünki nurun gəldi. Yehovanın calalı üzərinə şəfəq saçır.+   Bax, dünyanı qaranlıq,Xalqları qatı zülmət bürüyəcək;Sənin isə üzərinə Yehova nur saçacaq,Üzərində Yehovanın calalı görünəcək.   Xalqlar nuruna doğru gələcək,+Hökmdarlar+ parlayan ehtişamına doğru addımlayacaq.+   Başını qaldırıb ətrafına bax! Bax, hamısı toplaşıb yanına gəlir, Oğulların uzaqlardan gəlir,+Qızlarını kürəklərində gətirirlər.+   Bunu görəndə çöhrən şəfəq saçacaq,+Ürəyin çırpınacaq, dağa dönəcək,Çünki dənizin sərvəti sənə yönələcək,Xalqların varı yanına axışacaq.+   Dəvə sürüləri,Mədyənin, İfahın nərləri ölkəni bürüyəcək,+ Bütün səbalılar gələcək.Onlar qızıl, kündür daşıyacaq, Yehovanın şəninə tərif deyəcəklər.+   Qədarın bütün sürüləri yanına toplaşacaq.+ Nəbayütün qoçları+ qulluğunda olacaq, Onlar qurbangahıma qalxıb rəğbətlə qəbul olunacaq.+Mən şanlı evimi cah-calala bürüyəcəyəm.+   Buludtək uçan,Göyərçintək yuvasına uçub gələn kimlərdir belə?   Adalar Mənə ümid bağlayacaq.+Tarşişin gəmiləri başda üzür,Yükləri qızıl-gümüşdür.Allahın Yehovanın, İsrailin Müqəddəsinin şərəfinəUzaqlardan oğullarını gətirirlər.+Bəli, O, səni ehtişamlı edəcək.+ 10  Yadellilər divarlarını tikəcək,Padşahları qulluğunda duracaq.+Qəzəblənib səni vurduğum kimi,Lütf edib mərhəmət göstərəcəyəm.+ 11  Darvazaların daima açıq qalacaq,+Nə gecə, nə gündüz bağlanmayacaq,Belə ki, xalqların sərvəti sənə gətirilsin.Bunu, ilk növbədə, padşahları edəcək.+ 12  Sənə xidmət etməyən səltənət məhv olacaq,Xalqlar yerli-dibli yox olacaqlar.+ 13  Müqəddəs məkanımı gözəlləşdirmək üçün Livanın cah-calalı,+Ardıc, göyrüş, sərv ağacları gələcək.+Ayağımçün olan yeri ehtişamlı edəcəyəm.+ 14  Sənə zülm edənlərin oğulları gəlib qabağında diz çökəcək,Sənə hörmətsizlik edənlər ayağına yıxılıb təzim edəcək,Onlar səni Yehovanın şəhəri,İsrailin Müqəddəsinin Sionu deyib çağıracaq.+ 15  Boş qalmışdın, nifrət hədəfi idin, içindən kimsə keçmirdi,+İndi səni əbədi vüqar yeri,Bütün nəsillər üçün sevinc qaynağı edəcəyəm.+ 16  Sən xalqların südünü içəcəksən,+Padşahların döşünü əməcəksən.+Onda biləcəksən ki, Mən Yehova sənin xilaskarınam,Yaqubun qüdrətli Allahı sənin qurtarıcındır.+ 17  Mən mis yerinə qızıl gətirəcəyəm,Dəmir yerinə gümüş,Ağac yerinə mis,Daş yerinə dəmir gətirəcəyəm.Sülhü üstünüzdə nəzarətçi,Salehliyi ağa qoyacağam.+ 18  Daha məmləkətində zorakılıq xəbəri,Torpağında viranəlik xəbəri eşidilməyəcək.+ Divarlarına “xilas”,+ darvazalarına “tərif” adını verəcəksən. 19  Gündüzlər işığın daha günəş olmayacaq,Gecələr sənə nur verən ay işığı olmayacaq.Çünki Yehova əbədi nurun olacaq,+Allahın sənin calalın olacaq.+ 20  Günəşin qürub etməyəcək,Ayın batmayacaq,Çünki Yehova əbədi nurun olacaq,+Yas günlərin bitəcək.+ 21  Sakinlərin ancaq salehlər olacaq,Onlar ölkəni əbədilik miras alacaq. Onlar əkdiyim fidanlardır,Mənə calal gətirən əllərimin işidir.+ 22  Ən kiçiyindən min nəfər,Ən balacasından qüdrətli xalq törəyəcək. Mən Yehova vaxtı yetişəndə bu işi sürətləndirəcəyəm».

Haşiyələr