Əşiya 58:1—14

  • Həqiqi və saxta oruc (1—12)

  • Şənbənin gətirdiyi sevinc (13, 14)

58  «Var gücünüzlə qışqırın, çəkinməyin! Səsinizi şeypur kimi ucaldın. Xalqıma üsyankarlığını,Yaqub evinə günahlarını bildirin.+   Hər gün Məni axtarırlar,Deyirlər ki, yollarımı tanımaqdan zövq alırlar,Guya onlar əməlisaleh xalqdır,Guya Allahlarının ədalətindən heç uzaqlaşmayıblar.+ Onlar Allaha yaxınlaşmaq istəyiləMəndən adil hökmlər diləyirlər,+   Deyirlər: “Niyə tutduğumuz orucu görmürsən?+ Niyə canımıza verdiyimiz cəfaya fikir vermirsən?”+ Çünki oruc tutduğunuz gün mənfəət güdürsünüz,İşçilərinizə zülm edirsiniz.+   Oruc tutanda didişirsiniz, dalaşırsınız,Amansız zərbələr vurursunuz. Bu cür orucla səsiniz göylərdə necə eşidilsin?   Məgər Mən bu cür oruc istəmişdim:O gün insan özünə zülm eləsin,Qamış kimi başını əysin,Çulun, külün üstündə yatsın? Siz buna oruc, Yehovaya məqbul gün deyirsiniz?   Mənim istədiyim oruc bax budur: Zülm buxovları çıxarılsın,Boyunduruq ipləri açılsın,+Məzlumlar azad edilsin,+Hər bir boyunduruq ortadan qırılsın.   Çörəyini aclarla bölüşəsən,+Yoxsul, evsiz-eşiksiz adamı evinə gətirəsən,Kimisə çılpaq görəndə geyindirəsən,+Əti ətindən, qanı qanından olana arxa çevirməyəsən.   Onda nurun sübh şəfəqitək saçacaq,+Tezliklə şəfa tapacaqsan. Qabağında salehliyin gedəcək,Arxadan Yehovanın calalı səni qoruyacaq.+   Onda sən çağıracaqsan, Yehova cavab verəcək;Sən kömək diləyəcəksən, O deyəcək: “Mən buradayam!” Əgər boyunduruğu yox etsən,Barmaqla göstərməyə, kinli sözlərə son qoysan,+ 10  Əgər könlündən keçəni aclara da versən,+Məzlumları doyursan,Onda nurun zülmətdə də parlayacaq,Zülmət qaranlığın gün kimi aydın olacaq.+ 11  Yehova daim bələdçin olacaq,Quraq torpaqda da səni doyuracaq,+Sümüklərini təzələyəcək.Yaxşı sulanan bağ kimi,+Suyu kəsilməyən bulaq kimi olacaqsan. 12  Səndən ötrü qədim xarabalıqları abad edəcəklər,+Keçmiş nəsillərdən qalma təməlləri bərpa edəcəklər.+ Sənə uçuq divarların qurucusu,Küçə yollarının bərpaçısı deyəcəklər.+ 13  Müqəddəs günüm olan şənbədə mənfəət dalınca qaçmasan,+Şənbəni sevinc günü, Yehovanın müqəddəs günü, izzətli gün adlandırsan,+Mənfəət güdmək, boş-boş danışmaq əvəzinə, onu şərəfləndirsən, 14  Onda Yehova səadətin olacaq.Mən səni dünyanın yüksəklərinə qaldıracağam,+ Əcdadın Yaqubun irsindən bəsləyəcəyəm.+Bu söz Yehovanın ağzından çıxıb».

Haşiyələr