Əşiya 34:1—17

  • Yehova xalqlardan intiqam alacaq (1—8)

  • Ədum viranə qalacaq (9—17)

34  Ey xalqlar, yaxın gəlib eşidin,Dinləyin, ey ümmətlər! Qoy yer üzü və onu dolduranlar,Torpaq və onun məhsulu qulaq versin.   Yehovanın qəzəbi bütün xalqlara qarşıdır,+Hiddəti ordularına qarşıdır;+ Onları məhv edəcək,Qılınc ağzına verəcək.+   Onların leşləri atılıb qalacaq,Cəsədlərindən üfunət qalxacaq.+Qanları dağları isladacaq*.+   Göylərin bütün ordusu çürüyəcək,Göylər tumar kimi büküləcək. Quru yarpaq meynədən düşdüyü kimi,Büzüşmüş əncir ağacdan töküldüyü kimi,Onun bütün ordusu soluxub töküləcək.   «Qılıncım göydə islanacaq.+ Ədumun+, məhvə məhkum etdiyim o xalqın üzərinə enibHökmü icra edəcək.   Yehovanın qılıncı doyunca qan içəcək, Doyunca piy+ yeyəcək,Qoçların, təkələrin qanını,Qoçların böyrək piyini. Yehova Bozrahda qurban kəsəcək,Ədum torpağında böyük qırğın törədəcək.+   Onlarla birlikdə öküzlər də qırılacaq,Cöngəsi də, yekəsi də. Qanları ölkələrini isladacaq,Piyləri torpağa hopacaq».   Yehovanın intiqam günüdür,+Siona edilən zülmlərə görə qisas ilidir.+   Onun* çayları qatrana,Torpağı kükürdə dönəcək.Ölkəsi yanar qatran kimi olacaq. 10  Gecə-gündüz yanacaq, sönməyəcək.Əbədi tüstülənəcək. O, nəsildən-nəslə viranə qalacaq,Bir də oraya insan ayağı dəyməyəcək.+ 11  Orada qutan, oxlu kirpi məskən salacaq,Qulaqlı bayquş, quzğun yaşayacaq. O, onu viranəlik ipi ilə,Boşluq şaqulu ilə ölçəcək. 12  Əsilzadələrindən heç biri padşahlığa dəvət almayacaq,Bəylərinin nəsli kəsiləcək. 13  Bürclərində tikan bitəcək,Qalalarını gicitkən, qanqal basacaq. Ora çaqqal yuvasına,+Dəvəquşu oylağına çevriləcək. 14  Orada səhra heyvanları ulayan heyvanlarla görüşəcək,Çöl keçiləri* bir-birini səsləyəcək, Çobanaldadan yuva salacaq, dinclik tapacaq. 15  Orada ilan yuva salıb yumurta qoyacaq,Balalarını yumurtadan çıxarıb kölgəsinə yığacaq. Orada çalağanlar cütləri ilə toplaşacaq. 16  Yehovanın kitabını araşdır və onu ucadan oxu. Bax, heç biri əskik deyil,Hər birinin cütü yanındadır,Çünki bu fərman Yehovanın ağzından çıxıb,Onun ruhu onları bir yerə toplayıb. 17  O Özü onlar üçün püşk atdı,Öz əli ilə ölçüb onlara yer verdi. Həmişəlik o yerə sahib olacaqlar,Nəsildən-nəslə orada yaşayacaqlar.

Haşiyələr

Yaxud dağlardan axacaq.
Görünür, Ədumun paytaxtı Bozrah nəzərdə tutulur.
Digər variant: keçiyəbənzər cinlər.