Əşiya 31:1—9

  • Əsil kömək Allahdandır (1—9)

    • Misir atları cisimdir (3)

31  Kömək üçün Misirə gedən,+Atlara güvənən,+Cəng arabalarının sayına arxalanan,Güclü döyüş atlarına* bel bağlayan kəslərin vay halına! Onlar İsrailin Müqəddəsinə tərəf baxmır,Yehovanı axtarmırlar.   O, hikmət sahibidir, bəla gətirər,Sözünü geri götürməz, O, şər iş görənlərin evinə qarşı,Bədəməlləri dəstəkləyənlərə qarşı qalxar.+   Axı misirlilər Allah deyil, fani insandır;Atları ruh deyil, cisimdir.+ Yehova əlini uzadandaKömək edən büdrəyəcək,Kömək alan yıxılacaq;İkisi də bir yerdə məhv olacaq.   Yehova mənə belə dedi: «Ordular Allahı YehovaSion dağı və onun təpəsi üçün vuruşmağa gələndəBaşına toplaşmış çobanların səsindən qorxmayan,Onların hay-küyü qarşısında geri çəkilməyən,Şikarının üstündə nərildəyən şir kimi, cavan, güclü şir kimi gələcək.   Ordular Allahı Yehova quştək şığıyıb gələcək, Yerusəlimi müdafiə edəcək.+ Onu qoruyub xilas edəcək. Onu hifz edib qurtaracaq».  «Ey İsrail əhli, qudurğancasına asi çıxdığınız Kəsə tərəf qayıdın.+  Çünki o gün hər kəs öz əllərinin işi olan, gümüşdən, qızıldan düzəldilmiş puç allahlarını rədd edəcək.   Aşşurlu qılıncdan öləcək, amma insan qılıncından yox,Qılıncın ağzına düşəcək, amma insan qılıncının yox.+ Qılıncdan qaçacaq,Cavanları kölə ediləcək.   Qayası dəhşətdən yoxa çıxacaq,Əyanları bayrağı görəndə canlarına vəlvələ düşəcək».Çırağı Sionda, ocağı Yerusəlimdə olan Yehova belə bəyan edir.

Haşiyələr

Yaxud süvarilərə.