İbranilərə məktub 10:1—39

  • Heyvan qurbanları günahları yuya bilməz (1—4)

    • Qanun gələcək nemətlərin kölgəsidir (1)

  • Məsihin qurbanlığı birdəfəlikdir, əbədidir (5—18)

  • Yeni və canlı bir yol (19—25)

    • Yığıncaqlarımızdan qalmayaq (24, 25)

  • Bilə-bilə günah işləyənlərə xəbərdarlıq (26—31)

  • İman və dözüm (32—39)

10  Qanun gələcək nemətlərin+ əsli yox, kölgəsi+ olduğundan o*, hər il gətirilən eyni qurbanlarla Allaha ibadət edənləri kamil edə bilməz.+  Belə olsaydı, məgər qurban gətirməyə son qoyulmazdı? Axı müqəddəs xidməti icra edənlər həmişəlik təmizlənsəydilər, daha heç vaxt özlərini günahkar hiss etməzdilər.  Bu qurbanlar hər il insanlara günahlarını xatırladır,+  çünki buğaların və keçilərin qanı günahları heç cür yuya bilməz.  Buna görə də Məsih dünyaya daxil olanda Allaha belə demişdi: «Sən qurban və təqdimə istəmədin, lakin mənə bədən hazırladın.  Yandırma qurbanları, günah qurbanları Sənə məqbul deyildi.+  O zaman dedim: “Ey Allah, budur, gəlmişəm Sənin iradəni yerinə yetirim+ (tumarda mənim haqqımda yazılıb)”».  O, əvvəlcə belə deyir: «Sən qurban, təqdimə, yandırma qurbanları və günah qurbanları istəmədin, bunlar sənə məqbul deyildi». Bu qurbanlar Qanuna görə təqdim edilir.  Sonra əlavə edir: «Budur, gəlmişəm Sənin iradəni yerinə yetirim».+ Beləliklə, o, ikincini təsis etmək üçün birincini ləğv edir. 10  Bu «iradəyə» əsasən,+ biz İsa Məsihin bədəninin təqdim edilməsi sayəsində birdəfəlik müqəddəs edilmişik.+ 11  Bundan başqa, kahinlər hər gün yerlərini tutub müqəddəs xidməti icra edir+ və dönə-dönə eyni qurbanları gətirirlər.+ Amma bu qurbanlar heç vaxt günahları tamamilə yuya bilməyəcək.+ 12  Bu adam isə günahları həmişəlik yumaq üçün bir qurban gətirdi və Allahın sağında əyləşdi.+ 13  O vaxtdan bəri düşmənlərinin kətil kimi ayaqları altına qoyulmasını gözləyir.+ 14  O, müqəddəs edilən adamları cəmi bir qurbanla həmişəlik kamil etdi.+ 15  Müqəddəs ruh da bunu bizə təsdiq edir: 16  «Yehova bəyan edir: “O günlərdən sonra onlarla bağlayacağım əhd budur: qanunlarımı ürəklərinə qoyacağam, ağıllarına yazacağam”»+ 17  və sonra əlavə edir: «Onların günahlarını və qanunsuz əməllərini bir də xatırlamayacağam».+ 18  Bu günahlar bağışlanıbsa, artıq günah üçün qurban gətirməyə ehtiyac qalmır. 19  Buna görə də qardaşlar, İsanın qanı sayəsində bizim müqəddəs məkana gedən yoldan+ istifadə etməyə cəsarətimiz var. 20  Çünki o, pərdəni+, yəni bədənini arxada qoyub bizim üçün yeni və canlı bir yol açdı. 21  Üstəlik, Allahın evi üzərində qoyulmuş böyük kahinimiz var.+ 22  Belə isə, gəlin üzərinə qan çilənib natəmiz vicdandan təmizlənmiş ürəklə+ və saf su ilə yuyulmuş bədənlə,+ sidqi-ürəkdən, güclü imanla Allaha yaxınlaşaq. 23  Həmçinin tərəddüd etmədən və mətanətlə ümidimizi aləmdə bəyan edək,+ çünki vəd verənə inanırıq. 24  Gəlin bir-birimizə qarşı diqqətli olub bir-birimizi məhəbbətə və yaxşı işlərə+ təşviq edək, 25  bəzilərinin vərdiş etdiyi kimi, yığıncaqlarımızdan qalmayaq,+ bir-birimizi ruhlandıraq+ və o günün yaxınlaşdığını gördükcə bunları daha çox edək.+ 26  Əgər biz həqiqət barəsində dəqiq biliyə yiyələnəndən sonra+ bilə-bilə günah işləyiriksə, artıq günah üçün qurban qalmır,+ 27  lakin hökmün dəhşətli intizarı və əleyhdarları yandırıb-yaxacaq odlu-alovlu qəzəb qalır.+ 28  Musanın Qanununu pozmuş adama rəhm edilmir, ona iki və ya üç şahidin şəhadəti ilə ölüm cəzası kəsilir.+ 29  Elə isə Allahın Oğlunu tapdalayan, müqəddəs edildiyi əhdin qanını adi bir şey sayan,+ lütf ruhuna həqarət edib onu qəzəbləndirən adam, sizcə, daha ağır cəzaya layiq görülməyəcək?!+ 30  Axı biz «qisas Mənimdir, əvəzini Mən verəcəyəm» deyəni tanıyırıq. Həmçinin yazılıb: «Yehova xalqını sorğu-suala çəkəcək».+ 31  Bəli, var olan Allahın əlinə düşmək dəhşətlidir! 32  Həqiqət sizi nurlandırandan+ sonra böyük mübarizədə əziyyətlərə qatlaşaraq dözüm göstərdiyiniz əvvəlki vaxtları xatırlayın. 33  Vaxt olub ki, siz özünüz camaat qarşısında təhqirlərə, zülmlərə məruz qalmısınız, vaxt olub ki, bu cür cəfa çəkənlərə dayaq olmusunuz. 34  Siz zindanda olanların halına acımısınız, varınız, yoxunuz talananda sevincinizi itirməmisiniz,+ çünki daha yaxşı və əbədi əmlaka sahib olduğunuzu bilirdiniz.+ 35  Buna görə də sonadək cəsarətli olun, bunun mükafatı böyükdür.+ 36  Siz gərək dözümlü olasınız+ ki, Allahın iradəsini yerinə yetirib Onun vəd etdiyi şeyi alasınız. 37  Çünki «lap az»+ qalıb və «gələn kəs gələcək, gecikməyəcək».+ 38  «Saleh bəndəm isə imanı sayəsində yaşayacaq»+ və «əgər geri çəkilərsə, ondan razı qalmayacağam».+ 39  Biz isə geri çəkilib məhv olanlardan deyilik,+ iman edib həyatını qoruyanlardanıq.

Haşiyələr

Digər variant: insanlar.