Mark 6:1—56

6  İsa oradan yola düşüb öz doğma yurduna gəldi, şagirdləri də onunla idi.  Şənbə günü gələndə İsa sinaqoqda təlim verməyə başladı. Onu dinləyənlərin əksəriyyəti məəttəl qalıb dedi: «Bu adamda bütün bunlar haradandır? Bu hikməti ona kim verib ki, o, belə möcüzələr göstərir?  Məgər bu həmin o dülgər deyil? Məgər o, Məryəmin oğlu və Yaqub, Yusif, Yəhuda, Şimonun qardaşı deyil? Bacıları da aramızda deyillərmi?» Buna görə də onu qəbul etmədilər.  İsa onlara dedi: «Peyğəmbər təkcə öz yurdunda, öz evində və qohumlarının arasında hörmət görmür».  Buna görə də orada heç bir möcüzə göstərmədi, təkcə bir neçə xəstənin üstünə əlini qoyub onları sağaltdı.  İsa onların inamsızlığına təəccübləndi. Sonra o, Allahın sözünü öyrədə-öyrədə bütün ətraf kəndləri gəzib-dolaşdı.  Daha sonra İsa on iki həvarisini yanına çağırdı. O vaxtdan etibarən İsa şagirdlərini təbliğə iki-iki göndərməyə başladı. Həmçinin onlara murdar ruhlar üzərində səlahiyyət də verdi.  İsa əmr etdi ki, onlar özləri ilə yola əsadan başqa heç nə götürməsinlər. Nə çörək, nə heybə götürsünlər, nə də pul kisələrinə mis pul qoysunlar.  Təkcə səndəllərini geysinlər. Özləri ilə dəyişək köynək* də götürməsinlər. 10  Sonra dedi: «Hansı evə girsəniz, o yerdən gedənə kimi həmin evdə qalın. 11  Əgər hər hansı bir yerdə sizi qəbul etməsələr və ya dinləməsələr, oradan çıxanda onlara şəhadət olsun deyə, ayaqlarınızın altına yapışmış tozu* da çırpın». 12  Onlar yola düşdülər və insanların tövbə etməsi üçün təbliğ etməyə başladılar. 13  Şagirdlər həmçinin çoxlu cin qovur və bir çox xəstəyə yağ sürtüb şəfa verirdilər. 14  İsanın sorağı aləmə yayıldı və gəlib padşah Hirodun qulağına çatdı. Bəziləri deyirdi: «Vəftizçi Yəhya dirilib, buna görə də onun vasitəsilə qüdrətli işlər görülür». 15  Digərləri deyirdilər: «Bu, İlyasdır». Başqaları isə: «Bu, digər peyğəmbərlər kimi bir peyğəmbərdir», — deyirdilər. 16  Hirod bunu eşidəndə dedi: «Bu adam boynunu vurdurduğum Yəhyadır, dirilib». 17  Hirod qardaşı Filipin arvadı Hirodiadaya evlənmişdi və bu qadına görə adamlarını göndərib Yəhyanı tutdurmuş və həbsxanaya atmışdı. 18  Çünki Yəhya Hiroda dəfələrlə deyirdi: «Öz qardaşının arvadı ilə yaşamağın düzgün deyil». 19  Hirodiada ürəyində Yəhyaya kin bəsləyir və onu öldürmək istəyirdi, amma bunu edə bilmirdi. 20  Çünki Hirod Yəhyanın saleh və müqəddəs insan olduğunu bilib ondan çəkinir və onu qoruyurdu. Hirod Yəhyaya qulaq asanda çaş-baş qalıb bilmirdi nə etsin, amma yenə də onu məmnuniyyətlə dinləyirdi. 21  Hirod öz ad günü münasibəti ilə əyanlarına, sərkərdələrinə və Qalileyanın nüfuzlu adamlarına ziyafət verərkən Hirodiadanın əlinə fürsət düşdü. 22  Həmin ziyafətdə Hirodiadanın qızı çıxıb rəqs etdi. Bu, Hirodun və onunla süfrədə əyləşənlərin çox xoşuna gəldi. Hirod qıza dedi: «Ürəyin nə istəyir söylə, sənə verəcəyəm». 23  O and içib qıza dedi: «Məndən hər nə istəsən, hətta padşahlığımın yarısını belə istəsən, sənə verəcəyəm». 24  Qız çıxıb anasından soruşdu: «Nə istəyim?» Anası dedi: «Vəftizçi Yəhyanın başını». 25  Qız cəld padşahın yanına qayıdıb istəyini ona bildirdi: «Vəftizçi Yəhyanın başını bu saat sinidə mənə ver». 26  Padşah bərk kədərləndi, amma and içdiyinə və onunla bir süfrədə əyləşənlərə görə qızın istəyini yerə salmadı. 27  Ona görə də padşah dərhal mühafizəçini göndərib Yəhyanın başını gətirməyi əmr etdi. Mühafizəçi gedib həbsxanada Yəhyanın boynunu vurdu və 28  bir sinidə qıza gətirdi, qız da aparıb anasına verdi. 29  Yəhyanın şagirdləri bunu eşidəndə gəldilər və onun cəsədini aparıb sərdabəyə qoydular. 30  Həvarilər İsanın yanına gəlib gördükləri işləri və öyrətdikləri hər şeyi ona danışdılar. 31  İsa onlara dedi: «Gəlin sakit bir yerə gedək, bir az dincinizi alın». Çünki gəlib-gedən çox olduğundan onlar hətta yemək yeməyə də macal tapmırdılar. 32  Onlar təklikdə qalmaq üçün qayığa minib sakit bir yerə çəkildilər. 33  Camaat onların yola düşdüyünü gördü. Bundan xeyli adam xəbər tutdu və onlar bütün şəhərlərdən qaçıb İsagili qabaqladılar. 34  İsa qayıqdan çıxanda böyük bir izdiham gördü. Onun bu adamlara yazığı gəldi, çünki onlar çobansız qoyun kimi idilər. İsa onlara çox şey öyrətməyə başladı. 35  Gün batana yaxın şagirdləri İsaya yaxınlaşıb dedilər: «Bura çöllükdür və artıq gecdir. 36  Camaatı burax, ətraf kəndlərə, obalara gedib özləri üçün yeməyə bir şey alsınlar». 37  İsa dedi: «Siz onlara yemək verin». Şagirdlər dedilər: «İndi deyirsən gedib bu camaat üçün iki yüz dinarlıq* çörək alaq?» 38  İsa onlara dedi: «Gedin görün neçə çörəyiniz var». Onlar öyrənib dedilər: «Beş çörək, ikicə dənə də balıq var». 39  İsa adamlara dedi ki, otluqda dəstə-dəstə əyləşsinlər. 40  Onlar dəstələrə bölünüb yüz-yüz, əlli-əlli oturdular. 41  İsa beş çörəyi və iki balığı əlinə aldı və göyə baxıb bərəkət dilədi. Çörəkləri böldü və camaata paylamaq üçün şagirdlərə verdi. Sonra iki balığı da hamı üçün böldü. 42  Camaat yeyib doydu. 43  Balığı çıxmaq şərtilə, artıq qalmış çörək tikələrindən on iki zənbil yığıldı. 44  Çörək yeyən kişilərin sayı isə beş min nəfər idi. 45  Bundan dərhal sonra İsa şagirdlərinə dedi ki, qayığa minib o taya, Betsayda tərəfə üzsünlər, özü isə camaatı yola salmaq üçün orada qaldı. 46  O, camaatla xudahafizləşəndən sonra dua etmək üçün dağa qalxdı. 47  Axşam düşmüşdü. Qayıq gölün ortasında idi, o isə sahildə tək idi. 48  İsa gördü ki, qarşıdan əsən külək şagirdləri irəli üzməyə qoymur. Səhərə yaxın* o, suyun üzəriylə yeriyərək onlara tərəf gəldi; İsa sanki onların yanından keçib getmək istəyirdi. 49  İsanın suyun üzəri ilə yeridiyini görəndə şagirdlər bunun qarabasma olduğunu düşündülər və bərkdən qışqırdılar. 50  Çünki onların hamısı İsanı görüb təşvişə düşmüşdü, lakin İsa o saat onlara dedi: «Mənəm, qorxmayın, cəsarətli olun!» 51  İsa qayığa mindi və külək sakitləşdi. Bunu görən şagirdlər heyrətə gəldilər, 52  çünki onlar çörəklə bağlı möcüzədən nəticə çıxartmamışdılar. Onların ürəyi dərk etməyə hələ hazır deyildi. 53  Onlar o biri sahilə yan alıb Gennesaretə gəldilər və qayığı yaxınlıqda bağladılar. 54  Onlar qayıqdan çıxan kimi camaat İsanı tanıdı 55  və qaçıb ətraf yerlərə xəbər verdi. İsanın harada olduğunu eşidənlər xəstələri yatağın üstündəcə ora gətirirdilər. 56  İsa bir kəndə, obaya və ya şəhərə girəndə camaat xəstələri gətirib bazar meydanına qoyurdu və yalvarırdı ki, o, xəstələrə heç olmasa əbasının saçağına toxunmağa icazə versin. Toxunanların hamısı sağalırdı.

Haşiyələr

Hərfən «iki köynək»
«Ayaqdan tozu çırpmaq» özünü məsuliyyətdən azad etmək mənasını daşıyır
Bir günlük əmək haqqına bərabər 3,85 qr ağırlığında olan Roma gümüş pulu
Hərfən «gecənin dördüncü növbəsində». Bax Luka 12:38 haşiyəsinə