Kontentə keç

Mündəricatı göstər

DƏRS 8

Yığıncağa müvafiq geyim

Yığıncağa müvafiq geyim

İslandiya

Meksika

Qvineya-Bisau

Filippin

Bu broşürdəki şəkillərdən göründüyü kimi, Yehovanın Şahidləri görüşlərə səliqəli geyinib gəlirlər. Gəlin baxaq nəyə görə.

Allaha ehtiramımızı göstəririk. Düzdür, Allah insanın görünüşünə yox, onun ürəyinə baxır (1 İşmuil 16:7). Amma biz Allaha ibadət etmək üçün yığışanda geyimimiz Onun adına layiq olmalı və bacı-qardaşlarımıza hörmət etdiyimizi göstərməlidir. Tutaq ki, siz məhkəmədə hakim qarşısında durmusunuz. Bu zaman geyiminiz necə olardı? Çox güman ki, ona hörmətdən irəli gələrək geyiminizə fikir verərdiniz. Yehova Allah isə bütün dünyanın Hakimidir. Buna görə biz yığıncağa gedərkən Allaha və ibadət yerimizə layiq geyinməliyik (Yaradılış 18:25).

Əxlaq dəyərlərimizi əks etdiririk. Müqəddəs Kitabda yazılıb ki, mömin insan «həya və ədəb-ərkanla» geyinməlidir (1 Timutiyə 2:9, 10). «Həya» ilə geyinmək o deməkdir ki, bizim geyimimiz açıq-saçıq, əcaib, yöndəmsiz, səliqəsiz olmamalıdır. «Ədəb-ərkanla» geyinmək isə səliqəli və zövqlü geyinmək deməkdir. Bununla belə, geyim məsələsində qarşımızda böyük seçim var. Bizim ləyaqətli geyimimiz «Xilaskarımız Allahın təlimini» bəzəyir və Allaha şərəf gətirir (Titusa 2:10; 1 Butrus 2:12). Beləliklə, yığıncağa müvafiq tərzdə geyinib gəlməklə Yehova Allahın yolu haqqında gözəl şəhadət veririk.

Düşünməyin ki, əgər müvafiq paltarınız yoxdursa, yığıncağa gələ bilməzsiniz. Şərt deyil ki, geyim bahalı və dəbdəbəli olsun, ən əsası təmiz və səliqəli olsun.

  • İbadət edərkən necə geyinməyimiz nə dərəcədə vacibdir?

  • Geyimə və xarici görünüşə gəldikdə hansı prinsipi rəhbər tutmalıyıq?