Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ÇƏRÇİVƏ 7A

Yerusəlimin ətrafındakı xalqlar

B. e. ə. təx. 650—300

Yerusəlimin ətrafındakı xalqlar
GÖRÜNÜŞÜ

ZAMAN XƏTTİ (BÜTÜN TARİXLƏR B. E. Ə.)

 1. 620. Babilin Yerusəlim üzərində ağalığı başlayır

  Navuxodonosor Yerusəlim padşahını tabeliyinə salır

 2. 617. Babil birinci dəfə Yerusəlim sakinlərini əsir aparır

  Əmirlər, igid döyüşçülər, sənətkarlar Babilə əsir aparılır

 3. 607. Babillilər Yerusəlimi darmadağın edir

  Şəhər və məbəd yandırılır

 4. 607-ci ildən sonra. Surun materik hissəsi

  Navuxodonosor 13 il Surla vuruşur. O, Surun materik hissəsini istila edir, ada hissəsi isə xəsarətsiz ötüşür

 5. 602. Əmun və Muab

  Navuxodonosor Əmuna və Muaba hücum edir

 6. 588. Babillilər Misiri məğlub edir

  Navuxodonosor hakimiyyətinin 37-ci ilində Misiri zəbt edir

 7. 332. Sur, ada şəhər

  Böyük İsgəndərin başçılığı altında yunan ordusu ada şəhər olan Suru darmadağın edir

 8. 332-ci il, yaxud əvvəl. Filişt

  İsgəndər Filişt paytaxtı Qəzzəni ələ keçirir

Yerləşdiyi yer

 • YUNANISTAN

 • BÖYÜK DƏNİZ

 • (ARALIQ DƏNİZİ)

 • SUR

 • Sidon

 • Sur

 • Səməriyyə

 • Yerusəlim

 • Qəzzə

 • FİLİŞT

 • MİSİR

 • BABİL

 • ƏMUN

 • MUAB

 • ƏDUM