Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ÇƏRÇİVƏ 8B

Hökmdar Məsihlə bağlı üç peyğəmbərlik

Hökmdar Məsihlə bağlı üç peyğəmbərlik
GÖRÜNÜŞÜ

1. «Qanuni sahib» (Hizqiyal 21:25—27)

XALQLARA VERİLƏN VAXT (E. ə. 607 — B. e. 1914)

 1. E. ə. 607 — Sidqiyyə taxtdan salınır

 2. B. e. 1914 — Allahın qurduğu Padşahlığın qanuni sahibi olan İsa taxta çıxır, Çoban və Rəhbər olur

8-ci fəslin 12—15 abzaslarına baxın

 2. «Qulum... onları otaracaq, çobanları olacaq» (Hizqiyal 34:22—24)

AXIRZAMAN (B. e. 1914 — ARMAGEDDONDAN SONRA)

 1. B. e. 1914 — Allahın qurduğu Padşahlığın qanuni sahibi olan İsa taxta çıxır, Çoban və Rəhbər olur

 2. B. e. 1919 — Sadiq və ağıllı nökər Allahın sürüsünü otarmağa təyin olunur

  Hökmdar Məsihin hakimiyyəti altında sadiq məsh olunmuş məsihilər birləşdi; sonra onlar böyük izdihamla birləşdi

 3. ARMAGEDDONDAN SONRA — Hökmdar Məsihin hakimiyyətinin gətirdiyi nemətlər əbədi qalacaq

8-ci fəslin 18—22 abzaslarına baxın

3. Əbədiyyən «başlarında bir hökmdar duracaq» (Hizqiyal 37:22, 24—28)

AXIRZAMAN (B. e. 1914 — ARMAGEDDONDAN SONRA)

 1. B. e. 1914 — Allahın qurduğu Padşahlığın qanuni sahibi olan İsa taxta çıxır, Çoban və Rəhbər olur

 2. B. e. 1919 — Sadiq və ağıllı nökər Allahın sürüsünü otarmağa təyin olunur

  Hökmdar Məsihin hakimiyyəti altında sadiq məsh olunmuş məsihilər birləşdi; sonra onlar böyük izdihamla birləşdi

 3. ARMAGEDDONDAN SONRA — Hökmdar Məsihin hakimiyyətinin gətirdiyi nemətlər əbədi qalacaq