Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ÇƏRÇİVƏ 5A

«Ey bəni-adəm, görürsən?»

«Ey bəni-adəm, görürsən?»
GÖRÜNÜŞÜ

Hizqiyalın məbəddə və məbədin həyətində gördüyü dörd murdar səhnə (Hizq. 8:5—16)

1. ALLAHDA HİDDƏT DOĞURAN BÜT

2. YETMİŞ AĞSAQQAL YALAN ALLAHLARA BUXUR TƏQDİM EDİR

3. QADINLAR TAMMUZ ALLAHI AĞLAYIR

4. İYİRMİ BEŞ KİŞİ GÜNƏŞƏ SƏCDƏ QILIR