Kontentə keç

Mündəricatı göstər

VIII hissə

VIII hissə

Yehova Süleyman padşahı hikmət sahibi edib, ona məbəd tikmək şərəfini vermişdi, ancaq qocalıq çağında o, Yehovadan uzaqlaşdı. Valideynlər, uşaqlarınıza bütpərəst insanların Süleymanı Yehovadan necə uzaqlaşdırdığını danışın. Süleymandan sonra padşahlıq bölündü və pis padşahlar xalqı bütpərəstliyə yönəltdi. Həmin ərəfələrdə Yehovaya ibadət edən çoxlu sadiq peyğəmbərlər təqib olunub öldürüldü. Şahzadə İzəbil şimal padşahlığına bütpərəstliyi yaydı. Həmin dövr İsrail tarixinin qaranlıq dövrü idi. Ancaq hələ də Yəhuşafat və İlyas kimi, Yehovaya sədaqətli qalan israillilər var idi.

BU BÖLMƏDƏ

DƏRS 44

Yehovanın məbədi

Allah Süleyman padşahın xahişini qəbul edir və onu böyük şərəfə çatdırır.

DƏRS 45

Padşahlıq bölünür

İsraillilərin çoxu Yehovaya xidmət etmir.

DƏRS 46

Karmel dağındakı sınaq

Həqiqi Allah kimdir? Yehova, yoxsa Baal?

DƏRS 47

Yehova İlyası qüvvətləndirir

Səncə, Yehova səni də qüvvətləndirə bilər?

DƏRS 48

Dul qadının oğlu dirilir

Bir evdə iki möcüzə baş verir!

DƏRS 49

Zalım məlikə İzəbil cəzalanır

İzəbil Nabutun üzüm bağını ələ keçirmək üçün onu öldürtdürür! Onun etdiyi pisliklər və ədalətsizliklər Yehova Allahın gözündən yayınmır.

DƏRS 50

Yehova Yəhuşafatı qoruyur

Düşmənlər Yəhudanı hədələyəndə Yəhuşafat padşah Allah dua etdi.