Nuh və ailəsi gəmiyə girməyə hazırlaşır

MƏSİHİ HƏYATI VƏ İBADƏTİ İŞ DƏFTƏRİ Yanvar 2020

Söhbət planı

Allahın adı, əsas keyfiyyətləri və Onun dostu olmaq barədə söhbət planı.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Yehova yer üzündə həyat yaradır

Yehova hər yaradılış günündə nə etdi?

MƏSİHİ HƏYATI

İmanınız haqda danışa bilərsiniz?

Dünyanı Allahın yaratdığına inandığımızı söyləməzdən əvvəl hansı iki şeyi etməliyik?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

İlk yalanın acı nəticələri

Yalanın atası olan Şeytan hələ də insanları aldadır.

MƏSİHİ HƏYATI

Bukletlər vasitəsilə söhbətə necə başlamalı?

Bukletlər vasitəsilə söhbətə necə başlamalı?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

O elə də etdi

Nuhun itaətkarlığından, imanından və əməksevərliyindən nə öyrənirik?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Bütün yer üzündə bir dildə danışırdılar

Dillərin dünyanı parçalamasına nə səbəb oldu? Allah bütün xalqlardan və dillərdən olan xidmətçilərini necə birləşdirir?

MƏSİHİ HƏYATI

Bacarıqlı işçi olun

Təlim nəşrlərimizin təbliğçiyə kömək üçün nəzərdə tutulan bir sıra səciyyəvi cəhətləri var. Onlardan istifadə edə bilirsiniz?