Cənubi Koreyada təbliğçi qeyri-formal şahidlik edir

MƏSİHİ HƏYATI VƏ İBADƏTİ İŞ DƏFTƏRİ Sentyabr 2018

Söhbət planı

Allahın insanlara münasibətinə dair söhbət planı.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

İsa Məsihin ilk möcüzəsi

İsa Məsihin göstərdiyi ilk möcüzə onun haqqında çox şey deyir.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

İsa səməriyyəli qadına şahidlik edir

Qeyri-formal şahidlik etmək üçün İsa söhbətə qadının gündəlik həyatından nümunə çəkərək başladı.

MƏSİHİ HƏYATI

Xidmətdə püxtələşək. Söhbətə başlamaqla

Yad insanlarla söhbətə başlamağı necə öyrənmək olar?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

İsanın ardınca təmiz niyyətlə gedin

Bəzi şagirdlərin niyyəti xudbin olduğundan imanları sarsılıb İsanın ardınca getmədilər.

MƏSİHİ HƏYATI

Heç nə zay olmadı

Biz də İsa kimi, Yehovanın nemətlərini qiymətləndirməli, heç nəyi zay etməməliyik.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

İsa Atasını şərəfləndirirdi

İsanın qayəsi Yehovanın tapşırdığı işi başa çatdırmaq idi.

MƏSİHİ HƏYATI

Məsih kimi həlim və təvazökar olun

Biz yığıncaqda məsuliyyət alanda İsadan necə nümunə götürə bilərik?