Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | VƏHY 1—3

«Sənin işlərindən... xəbərdaram»

«Sənin işlərindən... xəbərdaram»

1:20; 2:1, 2

  • «Yeddi ulduz»: Məsh olunmuş ağsaqqallar, geniş mənada isə bütün ağsaqqallar

  • «[İsanın] sağ əlində»: Ulduzlar İsanın tam nəzarəti, hakimiyyəti və rəhbərliyi altındadır. Əgər ağsaqqallardan kiməsə düzəliş edilməlidirsə, İsa öz vaxtında və lazım olan tərzdə bunun edilməsinin qeydinə qalacaq

  • «Yeddi qızıl çıraqdan»: Məsihi yığıncaqları. Çadırdakı çıraqdan işıq saçdığı kimi, məsihi yığıncaqları da ruhani işıq saçır (Mt 5:14). İsanın çıraqdanların arasında gəzməsi o deməkdir ki, o, bütün yığıncaqların fəaliyyətinə nəzarət edir