Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ 1—3

Məsihi yığıncağı müqəddəs ruh alır

Məsihi yığıncağı müqəddəs ruh alır

2:1—8, 14, 37, 38, 41—47

Eramızın 33-cü ilinin Əllinci gün bayramında Yerusəlimə başqa ölkələrdən çoxlu yəhudi gəlmişdi (Hv 2:9—11). Onlar Tövrata riayət etsələr də, ola bilsin, ömrü boyu başqa ölkədə yaşamışdılar (Ər 44:1). Buna görə də, yəqin ki, bəziləri yəhudidən çox yaşadığı ölkənin adamlarına oxşayır, onlar kimi danışırdı. Bu çoxmillətli izdihamdan 3000 nəfər vəftiz olundu, beləliklə də, məsihi yığıncağında birdən-birə müxtəliflik yarandı. Müxtəlif mənşədən olmalarına baxmayaraq, onlar hər gün birlikdə məbəddə yığışırdılar (Hv 2:46).

Növbəti iki qrup insana necə maraq göstərə bilərsiniz?

  • Ərazisində yaşayan əcnəbilərə

  • Yığıncağınızdakı əcnəbi bacı-qardaşlara