Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 MƏSİHİ HƏYATI

Yehova Allah göstərdiyiniz məhəbbəti unutmur

Yehova Allah göstərdiyiniz məhəbbəti unutmur

«YEHOVA ALLAH GÖSTƏRDİYİNİZ MƏHƏBBƏTİ UNUTMUR» ADLI VİDEOYA BAXANDAN SONRA AŞAĞIDAKI SUALLARI CAVABLANDIRIN:

  • İnsan yaşa dolduqca hansı çətinliklərlə üzləşir?

  • Yaşa dolanda insan hansı gözəl xüsusiyyətə yiyələnir?

  • Lavililər 19:32 və Məsəllər 16:31 ayələri yaşlıları necə ruhlandırır?

  • Qocaldığı üçün əvvəlki qədər xidmət edə bilməyən xidmətçisinə Yehova Allah necə yanaşır?

  • Məsihi yaşa dolsa da, Yehovanın yolunda hansı işləri görə bilər?

  • Yaşlılar gəncləri necə ruhlandıra bilər?

  • Yaşlı bacı-qardaşlar şəxsən sizi necə ruhlandırıblar?