İbadət evinə qulluq göstərilir (İsveçrə)

MƏSİHİ HƏYATI VƏ İBADƏTİ İŞ DƏFTƏRİ May 2017

Nümunə üçün təqdimələr

«Gözətçi qülləsi» jurnalı və Müqəddəs Kitabda gələcək haqqında deyilənlərlə bağlı nümunə üçün təqdimələr. Nümunələrdən istifadə edərək öz təqdiməni hazırla.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Yehova İsrailin bərpa olunacağına əlamət vermişdi

Yehova Allah Ərəmya peyğəmbərə torpaq almağı buyuranda hansı vədi vermişdi? Yehova kəramətli Allah olduğunu necə göstərmişdi?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Əbədməlik — cəsarət və xeyirxahlıq nümunəsi

Əbədməlik cəsarətli davranaraq Sidqiyyə padşaha yaxınlaşır və Allahın peyğəmbəri Ərəmyaya xeyirxahlıq göstərir.

MƏSİHİ HƏYATI

«İbadət evlərimizə qulluq göstərək»

İbadət evlərimiz Yehova Allahın adını daşıdığı üçün oranı təmiz və səliqəli saxlamalıyıq. Bəs bunun üçün hər birimiz nə edə bilərik?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Yehova Allah hər kəsə əməlinə görə əvəzini verəcək

Ərəmya peyğəmbərdə Sidqiyyə padşahda Yerusəlimin dağılmasının şahidi olmuşdular, amma onların aqibəti fərqli olmuşdu.

MƏSİHİ HƏYATI

Yehova Allah göstərdiyiniz məhəbbəti unutmur

Qocaldığı üçün əvvəlki qədər xidmət edə bilməyən xidmətçisinə Yehova Allah necə yanaşır?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

«Özün üçün böyük şeylər arzulayırsan. Arzulama»

Bərux, Yehova Allahın xidmətçisi idi və Ərəmya peyğəmbərə kömək edirdi. Buna baxmayaraq, Bəruxun diqqəti başqa yerə yayınmışdı. Yerusəlim məhv olanda sağ qalmaq üçün o, nə etməli idi?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Yehova təvazökar insanlara xeyir-bərəkət verir, qürurluları isə cəzalandırır

Qürurlu Babil Yehovanın xalqı ilə qəddarcasına davranır. Tövbə etmiş israillilər əsirlikdən azad olur. Bəs Babillə nə baş verir?