Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 MƏSİHİ HƏYATI

Sədaqətsizlər kimi olmayın

Sədaqətsizlər kimi olmayın

Qarun, Datan və Abiram Yehovanın təsis etdiyi quruluşa qarşı qiyam qaldırmaqla Ona sədaqətsizlik etdi. Yehova bu qiyamçıları və onları dəstəkləyənləri məhv etdi (Sy 16:26, 27, 31—33). Hansı vəziyyətlər bizim Yehovaya sədaqətimizi sınaya bilər? Hansı Müqəddəs Kitab nümunələri bizi sədaqətsiz kəslərə bənzəməkdən çəkindirəcək?

«SƏDAQƏTSİZLƏR KİMİ OLMAYIN» ADLI VİDEOYA BAXANDAN SONRA SUALLARA CAVAB VERİN:

  • Nadya hansı sınaqla üzləşmişdi və hansı hadisədən ibrət götürüb sadiq qalmışdı?

  • Bikef qardaş hansı sınaqla üzləşmişdi və hansı hadisədən ibrət götürüb sadiq qalmışdı?

  • Terens qardaş hansı sınaqla üzləşmişdi və hansı hadisədən ibrət götürüb sadiq qalmışdı?

  • Məktəbli qardaş hansı sınaqla üzləşmişdi və hansı hadisədən ibrət götürüb sadiq qalmışdı?