Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | YARADILIŞ 27, 28

Yaqub öz halal xeyir-duasını alır

Yaqub öz halal xeyir-duasını alır

27:6—10, 18, 19, 27—29

İshaqın Yaquba verdiyi xeyir-dualar, əslində, peyğəmbərlik idi.

  • 27:28. Yehova Yaqubun övladlarına münbit torpaqlı, süd-bal axan diyarı verdi (Qn 26:15).

  • 27:29. İsraillilər (Yaqubun övladları) ədumilərdən (Eysin övladlarından) güclü oldu (Yr 25:23; 2İş 8:14).

  • 27:29. İsraillilərə bəslədikləri nifrətə görə ədumilər lənətləndilər, axırda isə bir xalq kimi məhv oldular (Hz 25:12—14).