Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Nümunə üçün təqdimələr

Nümunə üçün təqdimələr

«GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ»

Sual: Sizcə, ola bilərmi ki, Allah Özü nazil etdiyi kitabın insanlar tərəfindən dəyişdirilməsinə yol versin?

Ayə: Əş 40:8

Nəşr: Bu jurnalda Tövrat, Zəbur, İncilin illərin sınağından necə çıxdığı haqda bəhs olunur.

«GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ» (son səhifə)

Sual: Bu suala dair sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim. [16-cı səhifədə yerləşən məqalədəki birinci sualı oxu.] Bəziləri hesab edir ki, dini insanlar yaradıb. Başqaları isə fikirləşir ki, Allah din vasitəsilə insanları Özünə yaxınlaşdırır. Bəs siz necə düşünürsünüz?

Ayə: Yq 1:27

Nəşr: Məqalədə Müqəddəs Kitabın bu mövzu ilə bağlı daha nə dediyi izah olunur. Gələn dəfə gələndə həmin fikirlərdən bəzilərini müzakirə edərik.

«İLAHİ MÜJDƏ»

Sual: Bu gün xəbərlərə baxanda çox vaxt pis xəbərlər eşidirik. Sizcə, bu hadisələr axırzamanın əlaməti ola bilər?

Ayə: 2Tm 3:1—5

Nəşr: Bu broşürdə izah olunur ki, bütün bu hadisələr pis olsa da, əslində, Allahı sevən insanlar üçün işıqlı gələcək vəd edir. [1-ci dərsin 2-ci sualını göstər.]

ÖZ TƏQDİMƏNİ HAZIRLA

Bu təqdimələri nümunə götürərək öz təqdimənizi hazırlayın.