İbrahim peyğəmbər balaca İshaqa Yehova haqda öyrədir

MƏSİHİ HƏYATI VƏ İBADƏTİ İŞ DƏFTƏRİ Fevral 2020

Söhbət planı

Gələcək haqda, Allahın Öz niyyətlərini necə yerinə yetirəcəyi barədə söhbət planı.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Sizə aidiyyəti olan əhd

Min illər əvvəl İbrahimə verilmiş vədin sayəsində Allah insanlara hansı nemətləri verəcək?

MƏSİHİ HƏYATI

Mahnılardan nə öyrənirik?

Mahnılar bizə nə öyrədir?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Yehova İbramın və Sarayın adını niyə dəyişdi?

İbram və Saray kimi, Allahın qarşısında yaxşı adı necə qazana bilərik?

MƏSİHİ HƏYATI

Ərlə arvad nikahlarını necə möhkəmləndirə bilər?

Ər-arvadlar İbrahimlə Saradan nə öyrənə bilərlər?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

«Bütün dünyanın Hakimi» Sədum və Əmurə şəhərini dağıdır

Sədum və Əmurə şəhərinin məhv edilməsi bu gün yaşayan insanlar üçün hansı mənanı kəsb edir?

MƏSİHİ HƏYATI

«Müqəddəs Yazıları hər gün araşdırın» broşüründən bəhrələnirsiniz?

Allahın Kəlamını hər gün araşdırmağın sizə hansı faydası var?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Yehova həmişə vədini yerinə yetirir

Yehovanın İbrahimə və Saraya verdiyi vədləri yerinə yetirməsi sizin imanınızı necə möhkəmləndirir?