Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 MƏSİHİ HƏYATI

Padşahlıqla bağlı məsəllər və onların bizə aidiyyəti

Padşahlıqla bağlı məsəllər və onların bizə aidiyyəti

İsa Məsih dərin ruhani təlimləri öyrətmək üçün sadə məsəllərdən istifadə edirdi. Buna baxmayaraq, bu məsəllərin məğzini yalnız səmimi insanlar başa düşürdülər və öyrəndiklərinə uyğun yaşayırdılar (Mt 13:10—15). Padşahlıq haqqındakı hər bir məsələ aid növbəti suallara cavab verin: Bu məsəldən nə öyrənə bilərəm? Bu, mənim həyatıma necə təsir etməlidir?

SƏMAVİ PADŞAHLIQ BƏNZƏYİR: