Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ 19, 20

«Özünüzə və bütün sürüyə fikir verin»

«Özünüzə və bütün sürüyə fikir verin»

20:28, 31, 35

Ağsaqqallar «sürünü» bəsləyir, qoruyur və qeydinə qalır. Onlar unutmurlar ki, «sürünün» hər bir üzvü Məsihin qiymətli qanı bahasına alınıb. Məsihilər Bulus kimi fədakarcasına «sürünün» qeydinə qalan ağsaqqallara böyük dəyər verir və onları çox sevirlər.