Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | TİTUSA 1–FİLİMONA

Ağsaqqalların təyin olunması

Ağsaqqalların təyin olunması

Tit 1:5-9

Həvari Bulus Titusa tapşırmışdı ki, getdiyi şəhərlərdə ağsaqqallar təyin etsin. Müqəddəs Kitabdakı bu nümunə əsasında bu gün rayon nəzarətçiləri yığıncaqlarda ağsaqqallar təyin edirlər.

RƏHBƏRLİK ŞURASI

Birinci əsrdəki nümunəni izləyərək Rəhbərlik Şurası rayon nəzarətçilərinə ağsaqqal və yığıncaq xidmətçisi təyin etmək kimi ciddi məsuliyyət həvalə edib.

RAYON NƏZARƏTÇİLƏRİ

Hər rayon nəzarətçisi ağsaqqalların tövsiyə etdiyi qardaşlar haqda dua edib hərtərəfli düşünür və tələblərə müvafiq gələn qardaşları təyin edir.

TƏYİN OLUNMUŞ AĞSAQQALLAR

Qardaşlar ağsaqqal təyin olunduqdan sonra da Müqəddəs Yazılardakı tələblərə müvafiq yaşamalıdırlar.