Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Müqəddəs Yazılara aid suallara cavab

Müqəddəs Yazılara aid suallara cavab

Allahı tanımaq mümkündür?

Allah gözəgörünməz ruhani varlıqdır. O, yeri, göyü, hər şeyi xəlq edib. Ancaq Onu heç kim yaratmayıb, O, əzəldən var olandır (Məzmur 90:2). Yaradanımız istəyir ki, insanlar Onun barəsində həqiqəti bilib Onu daha yaxından tanısınlar. (Həvarilərin işləri 17:24—27 ayələrini oxuyun.)

Allah ruhani varlıq olsa da, biz Onu tanıya bilərik. Onun bəzi xüsusiyyətlərini yaratdığı şeylər vasitəsilə görmək olar (Romalılara 1:20). Ancaq Allahı daha yaxından tanımaq üçün Onun Kəlamını oxumalıyıq. Müqəddəs Kitab bizə sevən Yaradanımızın xüsusiyyətlərini açıqlayır. (Məzmur 103:7—10 ayələrini oxuyun.)

Allahın ədalətsizliyə münasibəti necədir?

Yaradanımız Allah haqsızlığa nifrət edir. O, insanları Öz surətində, yəni Onda olan xüsusiyyətlərlə yaradıb (Qanunun təkrarı 25:16). Məhz buna görə biz də haqsızlıqla barışmırıq. Dünyada baş verən qanunsuzluğun səbəbkarı Allah deyil. O, insanlara iradə azadlığı bəxş edib. Çox təəssüf ki, bəşər oğulları bu azadlıqdan sui-istifadə edərək ədalətsiz davranırlar. Bununla da onlar Allahı kədərləndirirlər. (Yaradılış 6:5, 6; Qanunun təkrarı 32:4, 5 ayələrini oxuyun.)

Xudavənd Rəbb ədalətsizliyə həmişə göz yummayacaq (Məzmur 37:28, 29). Allahın Kəlamında deyilir ki, tezliklə O, bütün haqsızlığa son qoyacaq. (2 Peter 3:7—9, 13 ayələrini oxuyun.)

Allah Öz Kəlamında söz verir ki, bütün ədalətsizliyi aradan qaldıracaq