Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Axırzamandan sağ çıxanları Cənnət həyatı gözləyir

Müqəddəs Kitabın cavabı

Müqəddəs Kitabın cavabı

Demək olarmı ki, biz axırzamanda yaşayırıq?

Necə cavab verərdiniz?

  • Yox

  • Yəqin

Müqəddəs Kitabda deyilir:

«Axırzamanda son dərəcə çətin bir vaxt gələcək» (2 Timutiyə 3:1). Müqəddəs Kitabda yazılmış peyğəmbərliklərin bizim dövrümüzdə baş verən hadisələrlə üst-üstə düşməsi göstərir ki, biz «axırzamanda» yaşayırıq.

Müqəddəs Kitabda daha nə deyilir?

  • Müharibələr, qıtlıq, zəlzələlər, ölümcül xəstəliklərin yayılması axırzamanın əlamətləridir (Mətta 24:3, 7; Luka 21:11).

  • Axırzamanda insan cəmiyyətinin əxlaqı pozulacaq və çox adam dindən-imandan uzaqlaşacaq (2 Timutiyə 3:2—5).

Gələcəkdə bəşəriyyəti nə gözləyir?

Bəzi insanlar inanır ki, axırzamanda yer kürəsi və insanlar məhv olacaq, bir başqalarının fikrincə isə, vəziyyət getdikcə düzələcək. Siz bu barədə nə deyərdiniz?

Müqəddəs Kitabda deyilir:

«Salehlər yerə sahib olacaq, orada əbədi yaşayacaqlar» (Zəbur 37:29).

Müqəddəs Kitabda daha nə deyilir?