Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Tövrat, Zəbur və İncildəki məsləhətlər bu gün aktualdırmı?

Tövrat, Zəbur və İncildəki məsləhətlər bu gün aktualdırmı?

BƏZİLƏRİ «YOX» DEYƏ CAVAB VERİR. Bir həkimin fikrincə, bu gün məsləhət üçün Tövrat, Zəbur və İncilə müraciət etmək müasir dövrdə kimya fənnini 1920-ci illərin dərsliyi ilə keçməyə bənzəyir. Bir başqaları bunu yeni nəsil kompüteri köhnə model kompüterin təlimat kitabçası ilə işlətməyə bənzədir. Bir sözlə desək, Müqəddəs Kitabın hədsiz köhnəldiyini düşünən bir sıra insan var.

Görəsən, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə bu qədimi kitabın bizə nə faydası ola bilər? Bu gün saysız-hesabsız vebsayt və bloqlarda ən son tövsiyələr, cürbəcür məlumatlar hər an yenilənir. Televiziya proqramlarında savadlı psixoloqların, din xadimlərinin, yazıçıların müxtəlif məsləhətləri təqdim olunur. Kitab mağazalarında satılan saysız-hesabsız məsləhət kitabları çoxmilyardlıq bir sənayeni təşkil edir.

Ən son məlumatları asanlıqla əldə etməyin mümkün olduğu bir dövrdə iki min il bundan əvvəl yazılmış bir kitaba müraciət etməyə gərək varmı? Bəlkə, bu qədimi kitaba üz tutmağı köhnə model kompüterin təlimat kitabçasından, yaxud köhnə kimya dərsliyindən istifadə etməyə bənzədənlər haqlıdır? Təbii ki, «xeyr», çünki bu insanlar vacib bir məqamı nəzərdən qaçırır. Elm və texnologiya sürətlə dəyişir, bəs eyni şeyi insan təbiəti barədə demək olar? İnsanlar hələ də həyatın mənasını tapmaq, xoşbəxt və təhlükəsizlikdə olmaq, yaxşı ailəyə və əsl dostlara sahib olmaq arzusundadır.

Tövrat, Zəbur və İncil qədimi olmasına baxmayaraq, insanların bu və digər tələbatlarını ödəməyə qadirdir. Bu kitablar Yaradanımız tərəfindən nazil olub, həyatımızın bütün sahələrinə dair rəhbərlik verir və istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlməyin yollarını öyrədir (2 Timutiyə 3:16, 17). Ən əsası isə bu məsləhətlər heç vaxt köhnəlmir — həmişə aktualdır! Kəlamda yazılıb: «Allahın sözü canlı və qüdrətlidir» (İbranilərə 4:12).

Müqəddəs Kitabın bu sözləri nə dərəcədə həqiqətdir? Görəsən, o, aktuallığını itirib, yoxsa əksinə, ən praktiki məsləhətlərin yer aldığı «canlı» kitabdır? «Gözətçi qülləsi»nin xüsusi buraxılış silsiləsinin ilk sayının məqsədi sizə bu sualların cavabını tapmaqda kömək etməkdir.