Kontentə keç

Mündəricatı göstər

 ÜZ QABIĞINDAKI MÖVZU | MƏLƏKLƏR. BİLDİKLƏRİMİZ VƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZ

Qoruyucu mələklər

Qoruyucu mələklər

Bəzi insanlar qoruyucu mələklərin olduğuna inanır. Onların fikrincə, Allah bu mələklərə insanları hifz etməyi tapşırıb. Amma Müqəddəs Kitab bu fikri təsdiq etmir. Düzdür, bir ayədə deyilir: «Baxın ha, bu kiçiklərdən birinə [Məsihin davamçılarına] saymazyana yanaşmayın. Bunu bilin ki, onların mələkləri göydə daima səmavi Atamın hüzurunda dururlar» (Mətta 18:10). Bu ayədə mələklərin insanları qoruduğundan bəhs olunmur, sadəcə olaraq bu varlıqlar Allaha xidmət edən insanların rifahı üçün çalışır. Buna görə də, Allaha ibadət edən insan hikmətlə davranır, «mələklər məni qoruyacaq» deyib həyatını riskə atmır.

Bəs bu, o deməkdirmi ki, mələklər insanlara ümumiyyətlə kömək etmirlər? Xeyr (Zəbur 91:11). Bəzi insanlar əmindirlər ki, Allah onları mələklər vasitəsi ilə qoruyur. Birinci məqalədəki hadisənin şahidi olan Kenet də düşünür ki, onların dərs keçdiyi qadını mələk ölümdən qurtarmışdı. Biz bu barədə qəti fikir söyləyə bilmərik, bəlkə də Kenet haqlıdır. Yehovanın Şahidləri təbliğ edəndə mələklərin bu işdə köməyi olduğuna dəfələrlə əmin olublar. Amma Allahın insanlara mələklər vasitəsilə hansı vəziyyətlərdə və nə dərəcədə kömək etdiyini dəqiq deyə bilmərik, çünki bu varlıqlar gözəgörünməzdir. Fəqət yenə də şükürlər olsun Qadir Yaradanımıza ki, bizi köməksiz qoymur! (Koloslulara 3:15; Yaqub 1:17, 18).