Kontentə keç

Yehova yeganə həqiqi Allahdır

Bu hadisə eramızdan əvvəl X əsrdə baş verib. Həmin vaxt xeyirlə şər arasında güclü qarşıdurma olmuşdu. İlyas peyğəmbər imansız insanların, onların dönük padşahının və əliqanlı kahinlərinin əhatəsində yaşasa da, tək deyildi. Görün Yehova yeganə Allah olduğunu keçmişdə necə sübut etdi və bu gün bunu necə edir.

1 Padşahlar 16:29—33; 17:1—7; 18:17—46; 19:1—8 ayələrinə əsaslanıb.