Kontentə keç

Yehova məhəbbətini əsirgəmədi

Görün Yusif çətinliklərə baxmayaraq, Allaha və insanlara necə məhəbbət göstərdi, həmçinin bütün sınaqları boyunca Yehovanın məhəbbətini necə hiss etdi. Yaradılış 37:1—36; 39:1—47:12 ayələrinə əsaslanıb.