Kontentə keç

Yaqub. Sülhsevər insan

Görün Yaqub sülhü qorumaq üçün nələr etmişdi. Bədii qiraət Yaradılış 26:12—24; 27:41—28:5; 29:16—29; 31:36—55; 32:13—20; 33:1—11 ayələrinə əsaslanıb.

Həmçinin sizin üçün maraqlı ola bilər

Müqəddəs Kitab dünyasına səyahət

Yaqub ilk oğulluq haqqını əldə edir

İshaqla Rəfəqənin Eys və Yaqub adlı əkiz oğulları olur. Eys birinci doğulduğu üçün mirasın çoxu onun olur. Niyə o, bu mirası bir kasa şorbaya dəyişir?

Müqəddəs Kitab dünyasına səyahət

Yaqubla Eys barışır

Yaqub mələkdən necə xeyir-dua alır? Yaqub Eyslə necə barışır?