Kontentə keç

«Kim Yehovanın tərəfindədir?»

Allaha sadiq olmağı istəmək, Allaha sadiq olduğunu iddia etmək və Allaha həqiqətən də sadiq qalmaq fərqli şeylərdir. Bunun əyani sübutunu Tövratın Çıxış bölməsinin 20, 24, 3234-cü fəsillərində təsvir olunan hadisələrdən görmək olar.

Çıxış 20:1—7; 24:3—18; 32:1—35; 34:1—14 ayələrinin bədii qiraəti.