«Həqiqətə şəhadət etmək üçün... bu dünyaya gəlmişəm» (Mətta 21:23—46; 22:15—46)

YÜKLƏMƏK ÜÇÜN SEÇ:

Həmçinin sizin üçün maraqlı ola bilər

İSA PEYĞƏMBƏR. YOL, HƏQİQƏT, HƏYAT

Məsihi sözdə tutmağa cəhd edirlər

İsa Məsih əvvəlcə fərisiləri, sonra saddukiləri, axırda isə ona qarşı birləşən bütün düşmənlərini susdurur.

İSA PEYĞƏMBƏR. YOL, HƏQİQƏT, HƏYAT

İsa peyğəmbər əleyhdarlarını mühakimə edir

Nəyə görə İsa Məsih dini təlimlərin müxtəlifliyinə pis baxır?

İSA PEYĞƏMBƏR. YOL, HƏQİQƏT, HƏYAT

Üzümlük barədə iki məsəl

Öz oğullarını üzümlükdə işləməyə göndərən ata barədə məsəlin və üzümlüyünü pis bağbanların əlinə verən adam haqda məsəlin mənasını öyrənin.

VİDEOLAR

«Bunu yaxşı bilin ki, Allah onu həm Ağa, həm də Məsih etmişdir». I hissə

Allahın İsanı həm Ağa, həm də Məsih etdiyinə sizi nə əmin edir?

VİDEOLAR

«Bunu yaxşı bilin ki, Allah onu həm Ağa, həm də Məsih etmişdir». II hissə

İsa Məsihə imanınızı necə artıra biləcəyinizi izləyin.