Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләри протестантдыр?

Јеһованын Шаһидләри протестантдыр?

Хејр. Јеһованын Шаһидләри мәсиһчи олсалар да, протестант дејилләр. Нәјә ҝөрә?

Бир лүғәтә әсасән, протестантлыг «католисизмә гаршы чыхан дини ҹәрәјандыр». Биз католисизмин тәлимләри илә разы олмасаг да, өзүмүзү протестант һесаб етмәмәјимизин бир нечә сәбәби вар:

  1. Протестантлығын бир сыра тәлимләри Мүгәддәс Китабда дејиләнләрә зиддир. Мисал үчүн, Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, «Аллаһ тәкдир», Үч үгнум дејил (1 Тимотејә 2:5; Јәһја 14:28). Үстәлик, О, писләри ҹәһәннәм одуна ҝөндәрмәклә јох, әбәди мәһвлә ҹәзаландырыр (Мәзмур 37:9; 2 Салоникилиләрә 1:9).

  2. Биз католик вә ја һәр һансы башга бир динә гаршы нә етиразлар кечирир, нә дә ки ислаһатлар етмәјә ҹан атырыг. Биз садәҹә Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри тәблиғ едир вә инсанлара бу хәбәрә иман ҝәтирмәјә көмәк едирик (Матта 24:14; 28:19, 20). Бизим үчүн өнәмли олан һансыса диндә ислаһатлар кечирмәк јох, һәр бир инсана Аллаһ вә Онун Кәламы һагда һәгигәти өјрәнмәјә көмәк етмәкдир (Колослулара 1:9, 10; 2 Тимотејә 2:24, 25).