Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сиз ҝәлиринизин онда бирини тәшкилата верирсиниз?

Сиз ҝәлиринизин онда бирини тәшкилата верирсиниз?

Хејр. Бизим фәалијјәтимиз аноним шәкилдә едилән көнүллү ианәләр һесабына малијјәләшдирилир. Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри арасында бу адәт јохдур?

Ҝәлирин онда бирини вермәк адәти гәдим Исраил халгына верилән Ганунун бир һиссәси иди. Анҹаг Мүгәддәс Китабда ајдын ҝөстәрилир ки, «ондабир [верҝиси]» дә дахил олмагла, һәмин Ганунун Аллаһын мүасир хидмәтчиләри олан мәсиһчиләрә аид дејил (Ибраниләрә 7:5, 18; Колослулара 2:13, 14).

Ҝәлирләринин онда бирини вермәк вә тәгдимләр ҝәтирмәк әвәзинә, Јеһованын Шаһидләри Исанын биринҹи әсрдәки давамчыларындан нүмунә ҝөтүрәрәк, биринҹиси, мәваҹиб алмадан тәлим верир вә тәблиғ едирләр, икинҹиси, көнүллү ианәләр едирләр.

Белә давранмагла биз Мүгәддәс Китабда мәсиһчиләрә верилән ҝөстәришә риајәт етмиш олуруг: «Гој һәр кәс көнүлсүз вә ја мәҹбури дејил, үрәјиндә гәт етдији кими версин, ахы Аллаһ севинҹлә верәни севир» (2 Коринфлиләрә 9:7).