Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Нәјә ҝөрә ибадәт јеринизи килсә адландырмырсыныз?

Нәјә ҝөрә ибадәт јеринизи килсә адландырмырсыныз?

Јунан термини олан вә Мүгәддәс Китабын бәзи тәрҹүмәләриндә «килсә» кими тәрҹүмә едилән сөз бинаја јох, ибадәт үчүн топлашан инсанлара аиддир.

Мисал үчүн, Һәвари Павел Ромадакы мәсиһчиләрә јазанда Акила вә Прискиллаја салам ҝөндәрәрәк демишди: «Онларын евиндәки килсәјә салам сөјләјин» (Ромалылара 16:5, Китабы Мукаддес). Павел бу сөзләри дејәркән фикриндә бинаја салам ҝөндәрмәк јох иди. Әксинә, о, һәмин евдә топлашан јығынҹағын үзвләринә салам ҝөндәрирди *.

Беләликлә, биз ибадәт јеримизи килсә јох, «Падшаһлыг залы» адландырырыг.

Нијә мәһз «Јеһованын Шаһидләринин Падшаһлыг залы»?

Бунун бир нечә әсаслы сәбәби вар:

  • Јығынҹагларымызы кечирдијимиз јер зал вә ја ҝөрүш јеридир.

  • Бизим бир јерә јығышмагда мәгсәдимиз јерин-ҝөјүн Саһиби олан Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк, Онун һаггында шаһидлик вермәкдир (Мәзмур 83:18; Јешаја 43:12).

  • Биз һәмчинин Иса пејғәмбәрин һаггында тез-тез бәһс етдији Аллаһын Падшаһлығы барәдә өјрәнмәк үчүн топлашырыг (Матта 6:9, 10; 24:14; Лука 4:43).

Биз сизи јахынлығыныздакы Падшаһлыг залына баш чәкмәјә вә Јеһованын Шаһидләринин өз јығынҹагларыны неҹә кечирдикләри илә таныш олмаға дәвәт едирик.

^ абз. 3 Охшар ифадәләрә нөвбәти ајәләрдә раст ҝәлмәк олар: 1 Коринфлиләрә 16:19; Колослулара 4:15; Филимона 2, Китабы Мукаддес.