Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Дејирләр ки, сиз Иса Мәсиһи гәбул етмирсиниз, бу доғрудур?

Дејирләр ки, сиз Иса Мәсиһи гәбул етмирсиниз, бу доғрудур?

Хејр, биз ону гәбул едирик, чүнки о өзү демишдир: «Јол, һәгигәт вә һәјат мәнәм. Мәнсиз һеч кәс Атанын [Аллаһын] јанына ҝәлә билмәз» (Инҹил, Јәһја 14:6). Гәбул едирик ки, о, Аллаһын дәрҝаһындан јер үзүнә ҝәләрәк өз камил һәјатыны бизим уғрумузда фәда етди (Инҹил, Матта 20:28). Онун өлүмү вә дирилмәси иман едән инсанлара јер үзүндә гурулаҹаг Ҹәннәтдә әбәди һәјат алмаларына имкан ачды (Инҹил, Јәһја 3:16). Инанырыг ки, о, бәшәријјәтдә сүлһү бәргәрар едәҹәк Аллаһын сәмави Падшаһлығынын падшаһыдыр (Инҹил, Вәһј 11:15). Лакин биз Иса Мәсиһи Аллаһа шәрик гошмуруг, чүнки о өзү демишдир ки, Аллаһ ондан үстүндүр (Инҹил, Јәһја 14:28). Буна ҝөрә биз Исаја ибадәт етмир вә онун Аллаһа бәрабәр олдуғуну гәбул етмирик.