Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Башга динләрә мүнасибәтиниз неҹәдир?

Башга динләрә мүнасибәтиниз неҹәдир?

Дини мәнсубијјәтиндән асылы олмајараг, Мүгәддәс Јазылардакы «һәр ҹүр инсана һөрмәт един» ҝөстәришинә әмәл едирик (Инҹил, 1 Петер 2:17). Мәсәлән, бәзи өлкәләрдә јүз минләрлә Јеһованын Шаһиди вар. Һәтта бу һалда сијасәтчиләр вә ганунвериҹиләр васитәсилә тәзјиг ҝөстәрәрәк башга дини групларын фәалијјәтинә мәһдудијјәт вә ја гадаға гојмаг ишиндән узаг дуруруг. Еләҹә дә өз дини вә әхлаги бахышларымызы ҹәмијјәтдә тәтбиг олунмасы үчүн һансыса ганунларын гәбул едилмәси үзрә кампанијалар кечирмирик. Әксинә, башгаларындан ҝөзләдијимиз һөрмәти онлара ҝөстәрмәјә чалышырыг (Инҹил, Матта 7:12).