Контентә кеч

Филиаллара екскурсија һаггында мәлумат

Сизи филиалларымыза вә мәтбәәләримизә екскурсијаја дәвәт едирик. Филиалларын үнваныны вә екскурсија вахтларыны өјрәнин.

 

Ҹәнуби Африка

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

SOUTH AFRICA

+27 11-761-1000

Екскурсија

Базар ертәси — ҹүмә

7:45—11:00 вә 13:00—16:00

Мүддәти 2 саат

Гыса мәлумат

121 дилдә китаб, журнал, брошүра вә трактат чап едир. 11 өлкәдә үмумиликдә 12 000 јығынҹағы әдәбијјатла тәмин едир. Мүгәддәс Јазылара әсасланан әдәбијјаты 20 мүхтәлиф дилә тәрҹүмә едир. 42 өлкәдә Падшаһлыг залларынын тикинтиси ишинә көмәк едир.

Екскурсија вәрәгәсини јүклә.