Контентә кеч

Филиаллара екскурсија һаггында мәлумат

Сизи филиалларымыза вә мәтбәәләримизә екскурсијаја дәвәт едирик. Филиалларын үнваныны вә екскурсија вахтларыны өјрәнин.

 

Мадагаскар

Vavolombelon’i Jehovah

Lot 1207 MC

Mandrosoa

105 IVATO

MADAGASCAR

+261 2022-44837

+261 3302-44837 (мобил)

Екскурсија

Базар ертәси — ҹүмә

7:30—11:00 вә 13:00—16:00

Мүддәти 1 саат

Гыса мәлумат

Мүгәддәс Јазылара әсасланан әдәбијјаты малагаси, антанкарана, тандрој вә везо дилләринә тәрҹүмә едир. Малагаси дилиндә аудио вә видео-материаллар һазырлајыр. 600-дән чох јығынҹағын фәалијјәтинә нәзарәти һәјата кечирир. Һәр ај 270 мин китаб вә брошүралар, еләҹә дә 600 мин журнал дашыјыр.

Екскурсија вәрәгәсини јүклә.