Контентә кеч

Филиаллара екскурсија һаггында мәлумат

Сизи филиалларымыза вә мәтбәәләримизә екскурсијаја дәвәт едирик. Филиалларын үнваныны вә екскурсија вахтларыны өјрәнин.

 

Бирләшмиш Штатлар

Бруклин

25 Columbia Heights

BROOKLYN NY 11201-2483

UNITED STATES

+1 718-560-5000

Екскурсија

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—11:00 вә 13:00—16:00

Мүддәти 1 саат

Гыса мәлумат

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја фәалијјәтинә рәһбәрлик ишини һәјата кечирир. Екскурсија заманы мүасир зәманәдә фәалијјәтимизин ҝенишләнмәсини әкс етдирән архив сәнәдләри нүмајиш етдирилир.

Патерсон

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

UNITED STATES

+1 845-306-1000

Екскурсија

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—11:00 вә 13:00—16:00

Мүддәти 1 саат 30 дәгигә

Гыса мәлумат

Нәшрләримизин бәдии тәртибаты илә мәшғул олур, еләҹә дә аудио вә видео-јазылар һазырлајыр. Мүгәддәс Јазылара әсасланан әдәбијјаты Америка жест дилинә тәрҹүмә едир. Екскурсија заманы бурадакы бир нечә Мүгәддәс Китаб мәктәбинин фәалијјәти барәдә дә мәлумат верилир.

Уолкил

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

UNITED STATES

+1 845-744-6000

Екскурсија

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—11:00 вә 13:00—16:00

Мүддәти 2 саат 30 дәгигә

Гыса мәлумат

Һәр ил Мүгәддәс Јазылара әсасланан 25 милјон әдәбијјат чап едир. АБШ, Канада вә Кариб дәнизи әразисиндә 15 000 јығынҹаг да дахил олмагла, бүтүн дүнјаја 360 дилдә әдәбијјат ҝөндәрир.

Екскурсија вәрәгәсини јүклә.