Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Ҹәнуби Африка

Watch Tower Bible and Tract Society

Private Bag X2067

KRUGERSDORP

1740

SOUTH AFRICA

+27 11-761-1000

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

7:45—16:45