Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Чехија Республикасы

Svědkové Jehovovi

PO Box 90

Bryksova 939/37

198 00 PRAHA 9

CZECH REPUBLIC

+420 283-067111

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—17:00