Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Фиҹи

Jehovah’s Witnesses

PO Box 23

SUVA

FIJI

+679 330-4766

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—17:00