Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Теркс вә Кајкос адалары

Jehovah’s Witnesses

25 Columbia Heights

BROOKLYN NY 11201-2483

UNITED STATES

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—17:00