Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Самоа

International Bible Students Association

PO Box 673

APIA

SAMOA

+68 5-20629

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—17:00