Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Малави

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 30749

LILONGWE 3

MALAWI

+265 1-762-111

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

7:45—16:45