Контентә кеч

Бизимлә әлагә

Мүгәддәс Китабла вә ја үмумдүнја ишимизә марагланырсыныз? Сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк етмәјә һазырыг. Әразиниздәки Јеһованын Шаһидләри илә әлагә јаратмаг үчүн:

Литва

Jehovah’s Witnesses

Pd 2632

LT-48022 KAUNAS

LITHUANIA

+370 37-308-700

+370 682-23-802

Иш вахты

Базар ертәси — ҹүмә

8:00—12:00 вә 13:00—17:00